Vandaag bezit Gent nog steeds een belangrijke hoeveelheid landbouwgronden, binnen, maar zeker ook buiten de stadsgrenzen. In onze tijdelijke STAMexpo ‘Gentse Gronden’ leer je hun geschiedenis en context kennen. In het kader van de expo vinden drie ‘Gentse Gronden’-sessies plaats, georganiseerd door De Stadsacademie en ILVO, rond de thema’s Grond is Landbouw (18 april)Grond is Voedsel (16 mei) en Grond is Macht (13 juni).

De eerste sessie ‘Grond is Landbouw’ gaat over de Gentse gronden die al eeuwenlang gebruikt worden voor landbouw. Boeren spreken niet toevallig over ‘eeuwige grond’ die van generatie op generatie werd doorgegeven. Voor de huidige pachters zijn de gronden van levensbelang voor het voortbestaan van hun boerderij. Voor nieuwe boeren op zoek naar grond zijn ze een bron van hoop. Welke rol kunnen de Gentse gronden spelen om de landbouw nieuw leven te geven en duurzamer te maken? Kunnen ze de erg gescheiden werelden van stad en landbouw dichter bij elkaar brengen? En hoe kunnen ze de open ruimte in en rond Gent versterken?

Programma

  • 19.30 uur: intro grond is landbouw
  • 20 uur: gesprek met Griet Celen (VLM), Koen Dhoore (Landwijzer) en boer op Gentse grond, moderatie Jeroen Adam (UGent)
  • 21 uur: publieksvragen